Szacunek do flagi czyli etykieta flagowa

Szacunek do flagi czyli etykieta flagowa

Dziś jest 11 listopada, Narodowe święto Niepodległości. Ma ono nam przypominać o tym, jak Polska po 123 latach zaborów, odzyskała w 1918 roku niepodległość. Każdy Polak powinien o tym wiedzieć. Z tej okazji, napiszę parę słów o szacunku do polskiej (i nie tylko) flagi czyli o etykiecie flagowej.

Na początek musimy poznać parę definicji:

Bandera określa przynależność państwową statku oraz jego charakter, np. statek marynarki wojennej lub handlowy. Jej kształt i wygląd określony jest w rejestrze statków.

Banderę podnosi się co dzień o godz. 0800 i opuszcza się o zachodzie słońca. Na obcych wodach terytorialnych bandery nie opuszcza się o zachodzie słońca ? nosi się ją także w nocy. Jacht wchodzący na wody terytorialne i wewnętrzne polskie i obce, a także wychodzący z nich ? musi mieć podniesioną banderę bez względu na porę dnia.

Proporzec to specjalna flaga podnoszona w dni uroczyste na okrętach wojennych na drzewcu dziobowym.

Proporczyk ? specjalna flaga trójkątna lub czworokątna, podnoszona do topu masztu, oznaczająca przynależność danej jednostki pływającej do przedsiębiorstwa żeglugowego, stowarzyszenia, klubu itd. Na okrętach wojennych proporczyk oznacza, że na jednostce zaokrętowany jest dowódca zespołu.

Na śródlądziu przyjęto nazywać proporzec klubowy banderą, co ze względów nomenklaturalnych jest błędem, natomiast zostało usankcjonowane przez prawo zwyczajowe.

Żeglarska etykieta wymaga, aby jacht podnosił pod prawym salingiem grotmasztu flagę państwa, do którego płynie, w którym przebywa lub z którego wraca.

Żeglarze polscy przebywający za granicą (lub czarterujący jacht) i pływający pod banderą państwa, w którym przebywają, pod salingiem podnoszą flagę swego kraju ojczystego tzn. małą banderkę. Wyjątkiem jest przypadek, gdy pod salingiem podnosimy flagi odwiedzanych państw, w tym przypadku nie należy w tym miejscu podnosić żadnych innych flag ani proporców. Gdy więc pod prawym salingiem mamy podniesioną za granicą flagę obcego państwa, to proporzec klubu czarterującego lub osobisty podnosimy pod lewym salingiem.

Pięknym żeglarskim zwyczajem jest podnoszenie na topie masztu wstęgi po powrocie z rejsów, w których jacht przebył ponad 1000 Mm. Na każdą przebytą milę liczymy l mm długości wstęgi sporządzonej z niezbyt szerokiej, błękitnej lub białej jedwabnej taśmy. Rejs, w którym jacht przebył 5 tys. Mm daje prawo do podniesienia wstęgi o 5 m długości.

Wszystkie wyżej opisane zwyczaje mają swoją wielowiekową tradycję i w sumie stanowią nie o snobizmie, lecz o trwałości tradycji żeglarskich, co ma swoje piękno, swoją historię i stanowi nie tylko o znajomości tych form, ale też o dyscyplinie i o chęci podporządkowywania się zasadom określającym podstawowe powinności żeglarzy w stosunkach wzajemnych i w kontaktach z innymi ludźmi.

Stąd apel i prośba do wszystkich żeglarzy: tych, co się jeszcze uczą i tych, którzy się już usamodzielnili, by wyżej przedstawiony zestaw form, zwyczajów i obyczajów był potrzebny nie tylko dla zdania egzaminu.

Dodatkowo publikuję komunikat, pochodzący z Informacyjnego Serwisu Policyjnego, mówiący o tym, jak wieszać flagę.

Niebawem na wielu domach zawisną biało-czerwone flagi. Niewielu jednak wie, że wieszanie tego symbolu państwa jest regulowane ścisłymi przepisami. Takich wytycznych jest kilkanaście. Wiecie jak prawidłowo wieszać flagę?
Etykieta flagowa jest szczegółowo opisana. Wymienione są w niej przede wszystkim reguły jej wieszania, ale także wygląd, sposób jej składania i późniejszej likwidacji.

Szacunek dla flagi

- Flaga Rzeczypospolitej Polskiej może być eksponowana każdego dnia przez wszystkich obywateli, instytucje oraz organizacje.
- Wywieszając flagę z okazji świąt państwowych, dajemy wyraz uhonorowania oraz obchodzenia przez nas święta.
- Z flagą Rzeczypospolitej Polskiej należy obchodzić się z szacunkiem ? zarówno, gdy wywiesza się ją lub zdejmuje, jak i podczas przechowywania, gdy nie jest eksponowana.
- Flaga powinna być zawsze zadbana. Kiedy wypłowieje lub się podrze, powinno wymienić się ją na nową.
- Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy.
- Flagi państwowej nie używa się do nakrywania stołów, mównic czy pojazdów. Nie powinno się również nakrywać nią odsłanianych tablic lub pomników. Zamiast niej lepiej posłużyć się biało czerwoną wstęgą.
- Na fladze państwowej oraz jej wizerunkach nie należy umieszczać napisów ani grafik. Nie należy też mocować do niej jakichkolwiek przedmiotów.

Flaga na drzewcu oraz na maszcie

- Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest umieszczenie jej na drzewcu lub maszcie.
- Flaga eksponowana na drzewcu powinna powiewać oraz swobodnie opadać. Nie może jednak dotykać podłoża ani żadnej innej płaszczyzny. Flaga nie powinna być również zawinięta ani okręcona wokół drzewca.
- Flaga na maszcie, poza okresem żałoby narodowej, powinna zawsze powiewać na samym jego szczycie.

Podnoszenie flagi na maszt

- Flagę na maszt wciąga się płynnym, energicznym ruchem, natomiast opuszcza powoli.
- Podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt osoby w jego pobliżu powinny stać, zachowując powagę i spokój. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Wzrok kieruje się na podnoszoną flagę.
- Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na szczycie ich domów czy innych prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie jest oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe. Osoby prywatne wywieszają flagi przy wejściu do swego budynku, z okna lub na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie przed swym budynkiem.

Barwy RP w pionie

- Eksponując flagę lub barwy państwowe w pionie, kolor biały powinno się umieścić po lewej stronie dla patrzącego od frontu. Kiedy flaga państwowa mocowana jest w pionie do masztu, kolor biały, jako ważniejszy, odpowiadający bieli Orła Białego, powinien znajdować się przy maszcie.

Honorowe miejsce flagi RP

- Na terytorium Polski flaga państwowa powinna zajmować zawsze honorowe miejsce względem symboli innych państw oraz symboli innych rodzajów.
- Przyjmuje się, że honorowym miejscem dla flagi jest prawa strona (mównicy, stołu prezydialnego, sceny lub występującej osoby) ? czyli lewa strona dla patrzącego od frontu.
- Jeżeli jest taka możliwość ? flagę umieszcza się po prawej stronie wejścia do budynku, okna czy bramy wjazdowej (lewej stronie dla patrzącego od frontu).
- Kiedy eksponowane są obok siebie flaga RP i wizerunek Orła Białego, flagę umieszcza się po prawej stronie orła (lewej stronie dla patrzącego od frontu).
- Na pojazdach flagę RP umieszcza się po ich prawej stronie. Kiedy z oficjalnych pojazdów Rzeczypospolitej Polskiej korzystają przedstawiciele innych państw, flagę Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się po prawej, zaś flagę gościa po lewej stronie.

Pod tym adresem możecie zobaczyć wszystkie dostępne flagi i bandery polskie.


1. http://www.turystykawodna.pl/index.php?go=bandera
2. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/5365,Czy-wiesz-jak-wieszac-flage.html